Pari sanaa talkista

Pari huomiota talkin suhteen.

Yhdysvaltalainen Syövän ehkäisyliitto on ehdottanut, että kaikki talkkia sisältävät tuotteet tulisi merkitä varoituksella. "Talkin säännöllinen käyttö naisten sukupuolielimen alueella voi huomattavasti lisätä munasarjasyövän riskiä.”

Tämän lisäksi Oxfordin yliopisto tutki takin terveyshaittoja vuonna 1999 ja liitti esiintyneet haitat lähinnä siihen, että talkin kemiallinen rakenne on hyvin lähellä asbestia. Talkki luonnollisessa muodossaan sisältää asbestia. Asbesti on toki poistettu myynnissä olevista talkeista jo 1970-luvulta alkaen, joten nykyiset talkit eivät sitä sisällä. Silti tutkimuksen jälkeenkin on tehty vähintäänkin 16 eri tutkimusta ja selvitystä, joissa on osoitettu yhteys muun muassa munasarjasyövän ja vauvaiän talkin käyttämisen välillä. Keskivertona naisten elinikäisenä riskinä pidetään kahta prosenttia. Talkkia genitaalialueilla käytäneillä naisilla riski sairastua munasarjasyöpään on tiettävästi noin 30%. Pienehkö riski siis mutta kuitenkin olemassa oleva.

Toisaalta Suomen Teknokemian yhdistys on antanut talkin suhteen melko erilaisen lausunnon:

"Tämän hetkisen tieteellisen näytön perusteella voidaan --- todeta, ettei kosmetiikassa käytetyn talkin ja munasarjasyövän välillä ole kausaalista yhteyttä. Talkkia on käytetty kosmetiikassa pitkään turvallisesti. Kansainvälisten riippumattomien tieteellisten tutkimuslaitosten, kuten WHO:n, US Food and Drug Administrationin ja NTP:n (US National Toxicology Program) sekä monien muiden tieteellisten julkaisujen epidemiologiset tutkimukset tukevat talkin kosmetiikkakäyttöä, eikä linkkiä talkin ja minkään syövän välillä ole. Tämän lisäksi kaikkien markkinoille saatettujen kosmetiikkatuotteiden tulee olla turvallisia. EU:ssa kosmetiikkatuotteita säädellään EU:n kosmetiikka-asetuksella.

Kaiken ikäisten kuluttajien turvallisuus on asetuksen ydin. Turvallisuus on myös kaikkein tärkein asia kosmetiikkateollisuudelle. Markkinoille ei saa saattaa kuin turvallisia tuotteita. Tieteellisesti pätevät henkilöt tekevät kaikelle kosmetiikalle turvallisuuden arvioinnin ennen tuotteiden saattamista markkinoille."
Teknokemian yhdistyksen takana on vahva ammattilaisten joukko. Siksi EU:n sisällä myytävästä ja käytettävästä talkista voi jokainen itse tehdä oman ratkaisunsa. Amerikassa talkin haitoista on puhuttu jo 1970 -luvulta asti. Harvardin yliopiston epidemiologi Daniel Cramerin mukaan 10 000 naista sairastuu maassa joka vuosi munasarjasyöpään vauvaiän aikaisen talkin käyttämisen vuoksi. Amerikan Syöpäyhdistys on tehnyt jo useita varoituksia talkin ja munasarjasyövän yhteydestä. Siltikään yhdysvaltalainen Elintarvike- ja lääkevirasto (FDA) ei ole suositellut talkkipohjaisten tuotteiden poisvetoa markkinoilta tai edes pakottanut tuottajia lisäämään tuotteisiin varoitusta pitkäaikaiskäytön riskeistä, erityisesti sukupuolielinten alueelle.


Yhdysvaltalainen Syövän ehkäisyliitto on ehdottanut, että kaikki talkkia sisältävät tuotteet tulisi merkitä varoituksella:
"Talkin säännöllinen käyttö naisten sukupuolielimen alueella voi huomattavasti lisätä munasarjasyövän riskiä.”

Tämän lisäksi Oxfordin yliopisto tutki takin terveyshaittoja vuonna 1999 ja liitti esiintyneet haitat lähinnä siihen, että talkin kemiallinen rakenne on hyvin lähellä asbestia. Talkki luonnollisessa muodossaan sisältää asbestia. Asbesti on toki poistettu myynnissä olevista talkeista jo 1970-luvulta alkaen, joten nykyiset talkit eivät sitä sisällä. Silti tutkimuksen jälkeenkin on tehty vähintäänkin 16 eri tutkimusta, joissa on osoitettu yhteys muun muassa munasarjasyövän ja vauvaiän talkin käyttämisen välillä. Keskivertona naisten elinikäisenä riskinä pidetään kahta prosenttia. Talkkia genitaalialueilla käytäneillä naisilla riski sairastua munasarjasyöpään kasvaa 30%.

Vaikka talkki onkin nykyään puhdistettua, en kuitenkaan esimerkiksi vauvan hoidossa haluaisi sitä käytellä. En edes sisään hengitettynä. Kukin tehköön omat ratkaisunsa, itse olen enemmän vanhan ajan perunajauhojen ystävä. Luomuna, totta kai. (P.S. Ei peruna-allergisille)

Lähteet Cancer.org, JNCI National Cancer Institute, www.cancercouncil.com.

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2013/jun/23/should-i-stop-using-talcum-powder

Kommentit

Suositut tekstit