Lumpeenkukassa

Täyttyykö elämä kellon kanssa juoksemisesta, jatkuvasta suorittamisesta ja matkan varrella sisimpään padotuista, käsittelemättömistä tunteista? Asiat elämässä voi tosiaan nähdä ja tehdä myös toisin. 

Vaikka tämän blogin nimi viittaakin Pohjanmaalle, löytyy seuraava keidas Pirkanmaalta. Tunnekeskus Lumpeenkukka sijaitsee lyhyen kävelymatkan päässä Tampereen rautatieasemasta, Aaltosen puiston lähellä. 

Ihana Tarja
Tunnekeskus Lumpeenkukan perustajaan, tunne- ja vuorovaikutuskouluttaja Tarja Repoon, minulla oli ilo tutustua miltei yli vuosi sitten. 

Kaltaistani peruspohjalaista suorittajatyyppiä kiehtoi ajatus, että kaikki käsittelemättömät tunteet ja kokemukset menneisyydestä todella jäävät kehoomme ja mieleemme. Ja vaikuttavat siellä yhä nykyäänkin, ehkä oireillen eri tavoin. 

Ne myös pysyvät siellä, ellemme erikseen niitä työstä ja kuori ulos. Näinhän jo vanha kiinalainen lääketiedekin kertoisi asian olevan. Näitä asioita ja tunteita täytyisi kaivaa ja nostaa esiin, käsitellä ja lopulta voisi päästää niistä irti. 

Tämä on aivan uudenlaista tunnekeskeistä terapiaa siis. Ja miten hienolla toteutuksella! 

Muutos nousee ytimestä

Haastattelin Tarjaa Lumpeenkukkaan liittyen, jolloin hän kertoi paikan olleen aikoinaan pitkäaikainen haave. Haaveena oli myös kehittää menetelmä, jonka avulla voitaisiin käsitellä tunteita kehosta ulos, avata ja kuoria niitä esiin ja avata näin kehon tunnelukkoja.  

Näin päästäisiin käsiksi ihmisen positiivisiin puoliin, ydinminään ja sieltä avautuviin uusiin mahdollisuuksiin. Niihin mahdollisuuksiin, jotka ovat jo olemassa, mutta uinuvat piilossa, tiedostamattomissa. Tämän mahdollistaa myös oman ajatuksen voima ja tieto sisällä, ydinminässä uinuvista hyveistä. 

Tunnekeskus Lumpeenkukan nimi tulee kukkaterapiasta. Lumme, kukkauutteena, voi avata väyliä ja ratkaisuja, mikäli ihminen on tyytymätön elämäntilanteeseensa. Käyttämällä tällöin lumme –tippoja sisäisesti voi mahdollisesti löytää selvyyden sisimmästään, mitä tehdä oman tyytyväisyyden löytämiseksi.

Lumpeesta löytyy symboliikkaa. Lumme itsessäänhän kasvaa mudasta (kuvaa tunnelukkoja) ja ympäröivän veden voi nähdä kuvastavan tunteita, joita työstetään. Lumpeen nuppu puolestaan kuvastaa ydinminää, joka on piilossa ja aukeaa vähitellen työstämisen vaikutuksesta. Aukeamisen myötä myös piilossa olevat ”hyveet” voivat päästä esiin. 

Runollinen ajatus!

Taakkana hartioilla, kivirekenä selässä… 

Lapsuuden tai menneisyyden kokemuksien aiheuttamat käsittelemättömät tunteet, parisuhteen tai menetyksen tuomat tunnelukot, työpaikan menetys, koulukiusaamiskokemus, avioero… 

Mikä vain negatiivisen kokemuksen aiheuttama tunnetila voi jäädä piiloon tiedostamattomaan alitajuntaamme jopa vuosikymmeniksi. Näitä tunteita voivat olla esimerkiksi hylkäämisen kokemus, viha, pelko, katkeruus - mikä vain negatiivinen tunne, joka jää taakaksi sekä kehoon että mieleen, vaikka emme sitä ensin tiedostaisikaan. 

Taakkaa kantava ihmisen keho ja mieli saattaakin alkaa reagoida esimerkiksi työstämättömiin vihan tunteisiin konkreettisina oireina kuten lihaskireytenä, hallitsemattomina vihan purkauksina tai päänsärkynä. Ihminen on holistinen kokonaisuus. 

Lapsella ei ole vielä kykyä käsitellä tunteitaan ja käyttäytymismallit aina aikuisikään asti tulevat lapsuudesta. Meillä on yhäkin se perimä, ettei tunteita käsitellä vaan ne työnnetään helposti pois mielestä.

Mielenkiintoista, etteivät tunteet silti lähtisikään meistä ulos vaan jäisivätkin kätketyiksi kehon sisälle. Että jopa lapsuuden unohdettu tunnekokemus varastoituisi kehoon oirehtien siellä myöhemmin. Paljasjalkaisena eteläpohjalaisena sanoisin, että kuulostaa tutulta.

Tunnekeskus Lumpeenkukan kantavia arvoja ovat ihmisen hyvinvoinnin lisääminen ja ihmisläheisyys. Se, että ihminen tulisi tietoiseksi muutosmahdollisuudestaan, oppisi tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja löytäisi omat voimavaransa ja usein tiedostamattomat hyveensä. 

Lämpö, kuunteleminen, ymmärtäminen ja suvaitsevaisuus ovat myös osa Tunnekeskus Lumpeenkukan kivijalkaa. Tarjan sanoin, ihmisen hyväksyminen sellaisena kuin hän on sillä hetkellä”.

Niin, elämme jatkuvasti muuttuvassa maailmassa ja jaksaaksemme eteenpäin on menneisyyttäkin tärkeää työstää. Ei turhaan puhuta menneisyyden taakasta. 

Vanhoja, tehokkaita terapiamenetelmiä voidaan Lumpeenkukassa hyödyntää myös täysin uusilla tavoilla, uusin yhdistelmin. Näin innovatiivisesti saadaan myös luotua uutta.

Keinot

Toisinaan vanhat asiat ja tunteet nousevat pintaan ja lähtevät liikkeelle esimerkiksi luetun kirjan, nähdyn elokuvan, koettujen tilanteiden tai tavattujen ihmisten kautta. 

Miten siis asioita lähdetään työstämään ja kuorimaan esiin? Tarja Repo kuuntelee asiakkaan tarinaa hänen elämästään ja sen mukaan yhdessä valitaan terapiamuoto. 

Tarja Revon kehittämät tunteita ja mieltä hoitavat kukkatippasekoitukset on tehty englantilaisista ja suomalaisista kukkauutteista. Näitä voidaan ostaa myös kotikäyttöön. Ne eivät aiheuta riippuvuutta tai allergisia reaktioita.


Kukkaterapiatipat, hoidot ja taideterapia auttavat asiakasta tulemaan tietoiseksi omasta itsestään ja menneisyydestään. Niiden avulla voidaan myös puhdistaa mieltä sekä kehoa käsittelemättömistä tunnetaakoista sekä hoitaa niistä aiheutuvia kipuja ja muita oireita. Musiikki, äänihoito ja ääniraudat ovat tukemassa tunnetyöskentelyä. 

Tarja käyttää ja soveltaa eri menetelmiä intuitiivisesti yhdessä. Hän opettaa myös käyttämään oman ajatuksen voimaa positiivisen löytämiseksi ja vahvistamiseksi.

Lumpeenkukassa vaihtoehtoisten hoitomuotojen ja koululääketieteen menetelmät eivät ole vastakohtia. Päinvastoin, niitä käytetään myös yhdistellen ja yhteistyötä tehden. Paikasta löytyy niin psykoterapiaa ja psykologiaa kuin myös mm. rosen- ja vyöhyketerapiaa ja homeopatiaa.

Hyvinvointia itselle koulutuksista 

Vaikkapa elämänsä käännekohdassa olevat voivat hyötyä paikan palveluista. Mikä olisikaan otollisempi tilanne käsitellä asioita kuin esim. työttömäksi joutuneena tai juuri eronneena, pohtimassa elämälleen uutta suuntaa? 
Tarja ohjaamassa koulutusta
Tunnekeskus Lumpeenkukassa

Uusi ja innostava henkisen hyvinvoinnin ja tunnetietoisuuden koulutus on alkanut tammikuussa 2017. Seuraava koulutus alkaa 28.-29.4. Tunnekeskeinen hyvinvointivalmennus -ohjelma ( 5-6 kk ) ohjaa sinua selkeyttämään omaa elämäsi polkua. Tämä ohjelma on upea mahdollisuus henkiseen kasvuun ja oman itsetuntemuksen vahvistamiseen. 

Koulutus on hyvinvointitietoisuuteen valmentava kokonaisuus, joka auttaa sinua ymmärtämään hyvinvointiasi monipuolisesti ottaen huomion ihmisen fyysisen kehon, mielen ja tietoisuuden, sosiaalisuuden, henkisen ulottuvuuden ja elämänvoiman. 

Koulutusohjelman aikana saat käsityksen tunne-ja vuorovaikutustaidoista sekä ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin vaikuttavista menetelmistä. Perinteinen kiinalainen filosofia auttaa sinua ymmärtämään tunteiden, mielen ja fyysisen kehon yhteyden. Värit ja kukkatipat tukevat tunnetyöskentelyä lempeällä tavalla. 
Psykologi, kirjailija ja parisuhdeterapeutti Tony Dunderfelt
ja tunne-ja vuorovaikutuskouluttaja Tarja Repo
pitävät yhdessä myös pariskunnille sopivia kursseja.

Tunnekeskeinen hyvinvointivalmennus -ohjelma voi olla täydentävä osio omaan työhösi, aikaa vain sinulle itsellesi tai pohjakoulutuksena tunnekeskeiseen hyvinvointivalmentaja -koulutukseen tai hoitaja- ja terapeuttikoulutukseen. 

Huhtikuun lopussa Tunnekeskus Lumpeenkukassa alkaa tämä uusi mielenkiintoinen koulutus, johon pääset tutustumaan tästä: Tunnekeskeinen hyvinvointivalmennusohjelma 
Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

www.lumpeenkukka.fi 

Tammelan puistokatu 26-28, Tampere 

puh. 040 703 6453Kommentit

Suositut tekstit